Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student baotran168Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 11 Months
Needs Core Membership
Statistics 5 Deviations 240 Comments 484 Pageviews
×

Newest Deviations

.161230. TAEHYUNG by baotran168 .161230. TAEHYUNG :iconbaotran168:baotran168 0 0 .161228. JUNGKOOK by baotran168 .161228. JUNGKOOK :iconbaotran168:baotran168 1 0 .161223. MIN YOONGI by baotran168 .161223. MIN YOONGI :iconbaotran168:baotran168 1 0 .161222. KEI AND MIJOO by baotran168 .161222. KEI AND MIJOO :iconbaotran168:baotran168 2 0 .161222. TAEYEON by baotran168 .161222. TAEYEON :iconbaotran168:baotran168 5 0

Favourites

Renders 017 // Flowers Pngs by BEAPANDA Renders 017 // Flowers Pngs :iconbeapanda:BEAPANDA 374 47 SHARE RENDER BTS LOVE YOURSELF POSTER by yooncua SHARE RENDER BTS LOVE YOURSELF POSTER :iconyooncua:yooncua 110 51 SHARE RENDER BTS LOVE YOURSELF POSTER 2 by yooncua SHARE RENDER BTS LOVE YOURSELF POSTER 2 :iconyooncua:yooncua 89 38 Photopack 1658 // Red Velvet by xAsianPhotopacks Photopack 1658 // Red Velvet :iconxasianphotopacks:xAsianPhotopacks 15 6 [PACK RENDER #99] 28 PNGS JESSICA JUNG by RinYHEnt [PACK RENDER #99] 28 PNGS JESSICA JUNG :iconrinyhent:RinYHEnt 95 38 TEXTURE PACK #04 (PASTEL) by Honey Bee by FlowerRoad1501 TEXTURE PACK #04 (PASTEL) by Honey Bee :iconflowerroad1501:FlowerRoad1501 259 65 TEXTURE PACK #02 (PASTEL) by Honey Bee by FlowerRoad1501 TEXTURE PACK #02 (PASTEL) by Honey Bee :iconflowerroad1501:FlowerRoad1501 333 103 Texture Pack #2 by IsaSecret1 Texture Pack #2 :iconisasecret1:IsaSecret1 953 118 [ SHARE PSDS ] HAPPY 1000 WATCHERS by KhoiTT123 [ SHARE PSDS ] HAPPY 1000 WATCHERS :iconkhoitt123:KhoiTT123 264 240 Texture Pack By Meryem-JH by Meryem-JH Texture Pack By Meryem-JH :iconmeryem-jh:Meryem-JH 1,178 204 [PACK TEXTURE] Splatter Black and white by DAMIANsoul [PACK TEXTURE] Splatter Black and white :icondamiansoul:DAMIANsoul 1,237 92 Textures 39 by accio-glow Textures 39 :iconaccio-glow:accio-glow 1,929 253 Brushes - Random Shapes by So-ghislaine Brushes - Random Shapes :iconso-ghislaine:So-ghislaine 2,105 157 [PACK TEXTURE] Geometrical by amphetamines' by DAMIANsoul [PACK TEXTURE] Geometrical by amphetamines' :icondamiansoul:DAMIANsoul 1,247 106 Geometric Textures Pack by TheEdgeOfDemi Geometric Textures Pack :icontheedgeofdemi:TheEdgeOfDemi 516 52 Brush Set #2 - abstract by Takeshi1995 Brush Set #2 - abstract :icontakeshi1995:Takeshi1995 1,341 149

Watchers

No watchers yet.

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


.161230. TAEHYUNG
"Chỉ cần anh nhớ đến em thì dù tất cả người khác có quên em, em cũng chẳng để ý."

Credit: hanaphuong200 , BinSwag, Xiao-Xue 
Loading...
.161228. JUNGKOOK
"Xin hãy ghét một mình em thôi, đừng làm tổn thương các anh của em." - Jungkook -

 Credit: AugT30 
Loading...
.161223. MIN YOONGI
 "Hàng ngày nhìn anh qua màn hình đã trở thành thói quen đối với em, và em thích thói quen đó. Cho nên, anh đó, nhất định phải sống thật tốt để em dõi theo. Có biết không?" -Sưu tầm-

Credit: 
 BinSwag , hyerinie , Jebelleeenaryjunghee
Loading...
.161222. KEI AND MIJOO
 "Tình bạn là niềm an ủi có được từ việc biết chắc chắn rằng ngay cả khi bạn cảm thấy rất cô độc thì thực tế bạn không hề cô độc." [Sưu tầm]
Loading...
.161222. TAEYEON
 " Thích một người là chuyện hoàn toàn không thể tự chủ. " { Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong }

Credit: hanaphuong200
, LuHannie1071999 , yunniejacksonyi , BinSwag , Xiao-Xue , hyerinie. Render by risahhh
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

baotran168's Profile Picture
baotran168

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam


alternative text

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.