Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student baotran168Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Months
Needs Core Membership
Statistics 5 Deviations 216 Comments 324 Pageviews
×

Newest Deviations

.161230. TAEHYUNG by baotran168 .161230. TAEHYUNG :iconbaotran168:baotran168 0 0 .161228. JUNGKOOK by baotran168 .161228. JUNGKOOK :iconbaotran168:baotran168 1 0 .161223. MIN YOONGI by baotran168 .161223. MIN YOONGI :iconbaotran168:baotran168 1 0 .161222. KEI AND MIJOO by baotran168 .161222. KEI AND MIJOO :iconbaotran168:baotran168 2 0 .161222. TAEYEON by baotran168 .161222. TAEYEON :iconbaotran168:baotran168 5 0

Favourites

[BIG SHARE] HAPPY 2000+ WATCHERS!! by justblackssi [BIG SHARE] HAPPY 2000+ WATCHERS!! :iconjustblackssi:justblackssi 140 132 [SHARE] HAPPY 300+ WATCHER by xhangelf [SHARE] HAPPY 300+ WATCHER :iconxhangelf:xhangelf 60 76 [ SHARE 1 ] by Aoitears [ SHARE 1 ] :iconaoitears:Aoitears 438 241 PSD #5 by junemoeee PSD #5 :iconjunemoeee:junemoeee 67 31 [Share] by Kenn-C [Share] :iconkenn-c:Kenn-C 439 490 Gradients #022 by SorixStudio Gradients #022 :iconsorixstudio:SorixStudio 185 17 Bubbles by elestrial Bubbles :iconelestrial:elestrial 793 200 PHOTOPACK #4 FLOWERS by Hanavv10 PHOTOPACK #4 FLOWERS :iconhanavv10:Hanavv10 47 74 PHOTOPACK #2 FLOWERS by Hanavv10 PHOTOPACK #2 FLOWERS :iconhanavv10:Hanavv10 49 59 PTP #6 FLOWERS BACKGROUND by Hanavv10 PTP #6 FLOWERS BACKGROUND :iconhanavv10:Hanavv10 45 54 silk  textures *17 by Crystallanxi silk textures *17 :iconcrystallanxi:Crystallanxi 83 5 Texture Pack #10 by Fenty34000 Texture Pack #10 :iconfenty34000:Fenty34000 72 13 Stock Texture Pack #7 by Fenty34000 Stock Texture Pack #7 :iconfenty34000:Fenty34000 65 5 textures 107 by Sanami276 textures 107 :iconsanami276:Sanami276 302 24 Texture Pack #5 by Fenty34000 Texture Pack #5 :iconfenty34000:Fenty34000 242 52 10 Scratchedlight Textures by monstreum 10 Scratchedlight Textures :iconmonstreum:monstreum 1,213 96

Watchers

No watchers yet.

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


.161230. TAEHYUNG
"Chỉ cần anh nhớ đến em thì dù tất cả người khác có quên em, em cũng chẳng để ý."

Credit: hanaphuong200 , BinSwag, Xiao-Xue 
Loading...
.161228. JUNGKOOK
"Xin hãy ghét một mình em thôi, đừng làm tổn thương các anh của em." - Jungkook -

 Credit: AugT30 
Loading...
.161223. MIN YOONGI
 "Hàng ngày nhìn anh qua màn hình đã trở thành thói quen đối với em, và em thích thói quen đó. Cho nên, anh đó, nhất định phải sống thật tốt để em dõi theo. Có biết không?" -Sưu tầm-

Credit: 
 BinSwag , hyerinie , Jebelleeenaryjunghee
Loading...
.161222. KEI AND MIJOO
 "Tình bạn là niềm an ủi có được từ việc biết chắc chắn rằng ngay cả khi bạn cảm thấy rất cô độc thì thực tế bạn không hề cô độc." [Sưu tầm]
Loading...
.161222. TAEYEON
 " Thích một người là chuyện hoàn toàn không thể tự chủ. " { Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong }

Credit: hanaphuong200
, LuHannie1071999 , yunniejacksonyi , BinSwag , Xiao-Xue , hyerinie. Render by risahhh
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

baotran168's Profile Picture
baotran168

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam


alternative text

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.