Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Months
Needs Core Membership
Statistics 5 Deviations 149 Comments 256 Pageviews
×

Newest Deviations

.161230. TAEHYUNG :iconbaotran168:baotran168 0 0 .161228. JUNGKOOK :iconbaotran168:baotran168 1 0 .161223. MIN YOONGI :iconbaotran168:baotran168 0 0 .161222. KEI AND MIJOO :iconbaotran168:baotran168 2 0 .161222. TAEYEON :iconbaotran168:baotran168 3 0

Favourites

[BIG SHARE] HAPPY 600+ WATCHERS :iconjinhyun99:Jinhyun99 62 59 Geometric Pngs (Renders) :iconbeapanda:BEAPANDA 84 6 Brushes 01 ByWeiting1122 :iconweiting1122:weiting1122 118 19 PNG PACK 043 By Weiting1122 :iconweiting1122:weiting1122 236 49 #04 Texture Pack by Bai :iconsiguo:Siguo 242 85 Disquiet :iconborboletra:Borboletra 88 8 +++PSD13 :iconjinhyun99:Jinhyun99 39 13 +++PSD16 :iconjinhyun99:Jinhyun99 76 29 [ PACK RENDER ] 14 RENDERS SEHUN - EXO :iconsananig:SananiG 146 65 26 Polariod and peperclips :iconatilazz:atilazz 853 1,357 january :iconlaura1995:Laura1995 172 20 35 misc. textures :iconplanetsbend05:planetsbend05 552 29 PHOTOPACK #3 // 10 PICS :iconhyesoo0304bts:hyesoo0304bts 16 7 [PSD] 400+watchers // rest :iconjunemoeee:junemoeee 111 72 SHARE RENDER BTS ALADIN AND SINCHEON FANSIGN :iconyooncua:yooncua 60 33 PSD COLORING #05 :iconaugt30:AugT30 17 14

Watchers

No watchers yet.

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


.161230. TAEHYUNG
"Chỉ cần anh nhớ đến em thì dù tất cả người khác có quên em, em cũng chẳng để ý."

Credit: hanaphuong200 , BinSwag, Xiao-Xue 
Loading...
.161228. JUNGKOOK
"Xin hãy ghét một mình em thôi, đừng làm tổn thương các anh của em." - Jungkook -

 Credit: AugT30 
Loading...
.161223. MIN YOONGI
 "Hàng ngày nhìn anh qua màn hình đã trở thành thói quen đối với em, và em thích thói quen đó. Cho nên, anh đó, nhất định phải sống thật tốt để em dõi theo. Có biết không?" -Sưu tầm-

Credit: 
 BinSwag , hyerinie , Jebelleeenaryjunghee
Loading...
.161222. KEI AND MIJOO
 "Tình bạn là niềm an ủi có được từ việc biết chắc chắn rằng ngay cả khi bạn cảm thấy rất cô độc thì thực tế bạn không hề cô độc." [Sưu tầm]
Loading...
.161222. TAEYEON
 " Thích một người là chuyện hoàn toàn không thể tự chủ. " { Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong }

Credit: hanaphuong200
, LuHannie1071999 , yunniejacksonyi , BinSwag , Xiao-Xue , hyerinie. Render by risahhh
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

baotran168's Profile Picture
baotran168

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
:v
My bias:

Thiên Tỉ
alternative text

Jungkook
alternative text

Taehyung
alternative text

Woohyun
alternative text

Baekhyun
alternative text

Mijoo
alternative text

Kei
alternative text

Yeri
alternative text

YeBin
alternative text

Yoojung
alternative text

Hani
alternative text

Lisa
alternative text

..... and more!~~

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.